หน้าหลัก > อุปกรณ์

เครื่องดีสามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และต้องทดสอบก่อนใช้

บางอุปกรณ์ของ BR แสง: ด้านล่าง
อุปกรณ์สำหรับผลิตเสา

เครื่องตัดแผ่น

เครื่องตัดแผ่น

เครื่องดัด

เครื่องดัด

เครื่องเคลือบสี

เครื่องเคลือบสี

เสาสำเร็จรูป

เสาสำเร็จรูป

อุปกรณ์สำหรับตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์

อุปกรณ์สำหรับชิป LED และไฟถนน LED

สเปกโตรมิเตอร์ LED

สเปกโตรมิเตอร์ LED

เครื่องเชื่อมไฟ LED ชิป

เครื่องเชื่อมไฟ LED ชิป

อุปกรณ์แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ UPS

สเปกโตรมิเตอร์ LED

สินค้า OEM

ส่งแท่นวางสินค้า

อุปกรณ์สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์